Preloader Preloader Preloader
×
About Services News / Articles People Contact

Articles

Úraz na teambuildingu je úrazem pracovním

Zaměstnavatelé by si ve světle rozhodnutí Nejvyššího soud měli dát pozor i v případě plánování tzv. teambuildingových akcí. Nejvyšší soud totiž dovodil, že teambuildingy, pokud jsou organizovány ze strany zaměstnavatele mají povahu činnosti vykonávané pro zaměstnavatele a tudíž i případný úraz je úrazem pracovním.

Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku sdělil, že pro posouzení nároku zaměstnance na odškodnění je proto významné posouzení právní povahy činnosti (příslušného „úseku“ pracovní cesty), v jejímž rámci zaměstnanec úraz utrpěl. Z tohoto hlediska přitom není významné, zda pracovní cesta, jíž se zaměstnanec zúčastnil, měla charakter tzv. team-buildingu (s cílem utužit pracovní kolektiv a posílit vztahy mezi zaměstnanci), nebo zda se jednalo o jinou akci. Rozhodující je, zda k úrazu zaměstnance došlo při činnosti, kterou zaměstnanec konal z hlediska věcného (vnitřního účelového), místního a časového objektivně pro svého zaměstnavatele.

Doporučujeme, aby zaměstnavatel i z tohoto ohledu dohlédl na řádné zadokumentování poučení o BOZP v případě „mimopracovních“ aktivit. Záměrné slovo mimopracovní dáváme do uvozovek, neboť organizované akce, byť s přesvědčením volného dne, je z hlediska rozhodnutí soudu pořiditelná pod výkon práce.

Category
Contact

For further information or if you have any questions
please do not hesitate to contact us by e-mail.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

ID N°: 06295525
VAT: CZ06295525
Company registered by the Municpal Court at Prague,
section C, insert 279699

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. More info