Preloader Preloader Preloader
×
About Services News / Articles People Contact

Articles

Trestí odpovědnost společnosti – metodika Nejvyššího státního zastupitelství

V ČR držíme smutný primát, a to absolutně nejvyšší počet stíhaných právnických osob (společností) v Evropě. Děje se tak při daňových podvodech, úplatkářství, hospodářské soutěži, pletichách při veřejných zakázkách apod. Státní zastupitelství a policie odstíhala stovky společností, které na takový postup nejsou vůbec připraveny. Lze se na toto připravit a jak lze čelit postupu policie, napoví nejen nová metodika.

Od 1.1.2012 Zákon č. 418/2011 Sb. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim dovoluje stíhat nejen fyzické, ale i právnické osoby. Jen v prvním roce jich policie prověřovala více jak 1100, za minulý rok 938.

soudMožností, jak uchránit společnost od nežádoucího chování a vlivu jejího zaměstnance, který by se při výkonu své práce či činnosti dostal do střetu se zákonem, není mnoho a tvoří jej hlavně tzv. Compliance programy, tedy interní dokumenty společnosti, které v sobě obsahují postupy a procesy, které popisují jak  předcházet nezákonnému jednání. Metodika NSZ je jistě vítaná, nicméně problém je její závaznost. Pro soudy může být pouze jako nezávazné vodítko a neposkytuje kýžený účel, že pokud společnost v souladu s touto metodikou postupuje, bude z jednání vyviněna. Zároveň ani není jasné, jak se tímto bude řídit policejní orgán, neboť pro něj se jedná pouze o doporučení. Například ve Velké Británii (odkud přichází vliv právě Compliance programů) jsou přijaty státem uznávané Compliance programy vč. podrobné metodiky a příslušné orgány, včetně soudů se jimi musí při rozhodování řídit. 

Bohužel, jak to v našich končinách bývá, stát sice prosazuje trestněprávní politiku ve vztahu ke společnostem, nicméně už se jakkoliv nezabývá edukací, či prevencí. Jedna věc je však jasná, stíhaná společnost bez Compliance programu je oproti společnosti s implementací příslušných interních norem ve značné nevýhodě.

Vzhledem k tomu, že jsme klientům s exponovaným předmětem podnikání Compliance programy navrhovali, neváhejte se na nás obrátit s dotazem či radou.

Category
Contact

For further information or if you have any questions
please do not hesitate to contact us by e-mail.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

ID N°: 06295525
VAT: CZ06295525
Company registered by the Municpal Court at Prague,
section C, insert 279699

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. More info