Preloader Preloader Preloader
×
About Services News / Articles People Contact

Articles

OSVČ výhody jako zaměstnanec? Bude při švarcsystému právo OSVČ na placenou dovolenou?

Velice zajímavým a možná i znepokojivým rozhodnutím Soudní dvůr Evropské unie (ESD) v nedávné době rozhodoval o nároku britského občana pana Kinga na proplacení nevyčerpané dovolené od firmy, pro kterou pracoval jako OSVČ a placen byl na základě provizí. I přesto, že pan King u firmy nepůsobil na základě klasické pracovní smlouvy, označil ESD jeho působení jakožto osoby samostatně výdělečně činné za pracovní poměr a uznal jeho nárok na náhradu za placenou dovolenou.

Pan King s firmou Sash WW spolupracoval několik let jako OSVČ za provizi, tedy ve formě u nás známého tzv. švarcsystému. I přesto, že zde neexistoval klasický pracovněprávní poměr, žádal pan King v návaznosti na svůj odchod do důchodu po firmě náhradu jak za nevyčerpanou placenou dovolenou, tak za vyčerpanou, avšak neproplacenou dovolenou, čemuž se firma bránila s tím, že pan King na tuto náhradu nemá jakožto OSVČ nárok. Britský pracovněprávní soud měl však jiný názor a rozhodl tím způsobem, že se pozice pana Kinga u firmy posuzuje ve smyslu evropské směrnice 2003/88 jakožto pozice zaměstnanecká a že je požadavek pana Kinga důvodný.

Soudní dvůr Evropské unie se ve věci ztotožnil s názorem britského soudu a uvedl, že mezi firmou Sash WW a panem Kingem trval po celou dobu jeho působení pracovní poměr, co se pracovní doby a dovolených týká, a že má tedy pan King nárok na náhradu za nevyčerpané či neproplacené dovolené v plném rozsahu tak, jako by tento nárok měli ostatní zaměstnanci firmy.  K tomu ještě ESD dodal, že je povinností zaměstnavatele zjistit si veškeré informace a z nich plynoucí povinnosti vztahující se k této problematice. Otázkou tak zůstává, zda bude ESD i do budoucna rozhodovat ve prospěch osob samostatně výdělečně činných a přibližovat tak jejich postavení zaměstnancům v klasickém pracovněprávním poměru, což by vzhledem k zakázané praxi tzv. švarcsystému nebylo nikterak žádoucí.

Category
Contact

For further information or if you have any questions
please do not hesitate to contact us by e-mail.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

ID N°: 06295525
VAT: CZ06295525
Company registered by the Municpal Court at Prague,
section C, insert 279699

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. More info