Preloader Preloader Preloader
×
About Services News / Articles People Contact

Articles

Odpovědnosti za vady u společných částí domu – kdo a kdy se mohou uplatnit

Nejvyšší soud ve svém nedávném rozhodnutí postavil najisto, že i minoritní spoluvlastníci společných částí domu mohou uplatňovat nároky z odpovědnosti za vady v těchto prostorách, a to zcela nezávisle na sobě.  Zásadním kritériem je uplatnění tohoto nároku v záruční době, která však běží každému spoluvlastníku individuálně, a to od doby vkladu jejich kupní smlouvy k příslušné jednotce do katastru nemovitostí. Tímto vkladem se totiž kupující stává nejen vlastníkem jednotky v domě, ale i spoluvlastníkem společných částí domu.

V předmětném rozsudku vydaném pod sp. zn. 26 Cdo 3075/2016 se Nejvyšší soud zabýval žalobou vlastníků jednotek (jejichž postavení bylo v té době ještě upravováno zákonem o vlastnictví bytů a starým občanským zákoníkem) proti developerovi, který žalobcům prodal jednotku v domě a následně zamítl jejich žádost o výměnu rozvodů ve společných částech domu, neboť žalobcům vypršela záruční doba na uplatnění takového nároku. Podle developera totiž záruční doba neběžela jednotlivým vlastníkům jednotek individuálně, ale společně od okamžiku, kdy došlo k prodeji první jednotky v domě a k užívání společných částí domu vlastníkem této jednotky.

Proti tvrzení developera se však postavil Nejvyšší soud s tím, že nárok z odpovědnosti za vady ve společných částech domu je právem, které možné uplatnit každý (spolu)vlastník individuálně, a to bez ohledu na velikost svého spoluvlastnického podílu. K tomu soud dále uvedl, že kupujícím, jimž jsou jednotky v domě prodávány a předávány postupně, počíná záruční doba týkající se společných částí domu běžet až vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, tedy převodem vlastnictví k jednotce a podílu na společných částech domu. Nejvyšší soud se tedy postavil na stranu kupujícího a uvedl, že není možné, aby byl pozměněn běh záruční doby na uplatnění nároku z odpovědnosti za vady tak, že by konkrétnímu kupujícímu běžela ještě před tím, než vůbec uzavře kupní smlouvu.

 

Category
Contact

For further information or if you have any questions
please do not hesitate to contact us by e-mail.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

ID N°: 06295525
VAT: CZ06295525
Company registered by the Municpal Court at Prague,
section C, insert 279699

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. More info