Preloader Preloader Preloader
×
About Services News / Articles People Contact

Articles

Možná rizika při podnájmu prodejního stánku

Provozovatel prodejního stánku je odpovědný za správní delikty zjištěné při kontrole takového stánku, a to zcela bez ohledu na to, kdo v prodejním stánku své zboží skutečně prodává, a tedy se dopouští případných deliktů.

 

Odpovědnosti se provozovatel bude velmi těžko zbavovat i v okamžiku, kdy dá stánek do podnájmu třetí osobě, která ho poté samostatně užívá. Toto přísné zhodnocení odpovědnosti provozovatele prodejního stánku vyplývá z nedávného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu vydaného pod sp.zn. 5 As 23/2017, a to s ohledem na rozhodování České obchodní inspekce (ČOI) v podobných záležitostech a v souvislosti se Zákonem o ochraně spotřebitele.

 

V předmětném rozsudku Nejvyšší správní soud posuzoval oprávněnost pokuty ve výši 100.000,- Kč uloženou ze strany ČOI provozovateli prodejního stánku, který se na základě zjištění ČOI dopustil několika správních deliktů dle Zákona o ochraně spotřebitele mimo jiné tím, že v prodejním stánku nabízel k prodeji padělky. V době kontroly však ve stánku neprodával provozovatel, ale jeho podnájemce, který měl k prodejnímu stánku užívací právo a předmětná kontrola se tak týkala pouze zboží ve vlastnictví tohoto podnájemce.

 

Nejvyšší správní soud uvedl, že je povinností provozovatele prodejního stánku zajistit, aby prodej v jeho stánku probíhal v souladu s právními předpisy s tím, že otázka vlastnictví prodávaného zboží není nijak relevantní. Soud dále konstatoval, že je zcela na úvaze provozovatele, komu svůj stánek dočasně přenechá a zda za to bude požadovat úplatu – s tím však dle soudu úzce souvisí skutečnost, že je provozovatel prodejního stánku v postavení podnikatele a je tak odpovědnou osobu za veškeré správní delikty zjištěné při prováděných kontrolách zcela bez ohledu na to, kdo skutečně stánek užívá.

Na základě objektivní odpovědnosti provozovatele prodejního stánku tak Nejvyšší správní soud označil pokutu uloženou ze strany České obchodní inspekce za naprosto oprávněnou. 

Category
Contact

For further information or if you have any questions
please do not hesitate to contact us by e-mail.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

ID N°: 06295525
VAT: CZ06295525
Company registered by the Municpal Court at Prague,
section C, insert 279699

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. More info