Preloader Preloader Preloader
×
About Services News / Articles People Contact

Articles

Jak se doručuje do datové schránky?

Po mnoha peripetiích a problémech s fungováním veřejné správy a datových schránek se Ústavní soud, Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud shodli na výkladu, že správní orgán musí z úřední povinnosti zjišťovat, zda má adresát zřízenou datovou schránku a pokud má, pak je povinen do ní doručovat.

Pokud doručuje písemnost listinnou formou, ač má účastník řízení datovou schránku zřízenou, jedná se o neúčinné doručení a tudíž na listinná podání nelze brát zřetel. V tomto případě by tedy neplatilo ani doručení tzv. fikcí, tedy tím, že dopis bude po zákonem stanovenou dobu ležet na poště a poté bude vhozen do schránky s účinností doručení.

Category
Contact

For further information or if you have any questions
please do not hesitate to contact us by e-mail.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

ID N°: 06295525
VAT: CZ06295525
Company registered by the Municpal Court at Prague,
section C, insert 279699

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. More info