Preloader Preloader Preloader
×
About Services News / Articles People Contact

Articles

Důkazní břemeno v daňovém řízení

Zatímco uskutečnění zdanitelného plnění je  povinen prokázat plátce DPH nárokující si odpočet, případnou účast plátce na daňovém deliktu  prokazuje správce daně (tedy finanční úřad). Daňový subjekt tíží důkazní břemeno pouze ve vztahu k těm skutečnostem, které je povinen uvést v daňovém přiznání.

Ve fázi daňového řízení, v níž je dokazováno zneužití uplatnění nároku na odpočet DPH, může daňový subjekt zůstat dle judikatury zcela pasivní.

Toto rozhodnutí je směřováno zejména proti postupu finančních úřadů, které dosud braly důkazní břemeno v širokém smyslu tedy, že postačí, pokud správce daně má pochybnosti o nároku na odpočet a daňový subjekt musí všechna tvrzení prokázat sám, lhostejno na pasivitu správce daně.

Category
Contact

For further information or if you have any questions
please do not hesitate to contact us by e-mail.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

ID N°: 06295525
VAT: CZ06295525
Company registered by the Municpal Court at Prague,
section C, insert 279699

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. More info