Preloader Preloader Preloader
×
About Services News / Articles People Contact

Articles

Další omezení víceprací u smluv o dílo

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí 25 Cdo 492/2018 v posuzované věci k úhradě nákladů vynaložených žalobkyní za vícepráce nedošlo proto, že si obě strany ve smlouvě o dílo sjednaly pevnou cenu, tj. cenu obsahující i případné další náklady za další nutné práce nespecifikované projektem a položkovým rozpočtem, potřebné pro řádné dokončení díla, a to i ve značném rozsahu.

Soud sděluje, že jestliže žalobkyně smlouvu v rámci své smluvní autonomie v uvedeném znění uzavřela, pak byť návrh smlouvy předložila žalovaná, žalobkyně se po ní nemůže vynaložených dalších nákladů domáhat z titulu náhrady škody, neboť příčina nezaplacení nákladů vynaložených v rámci závazkového vztahu tkví ve smluvním ujednání, nikoli v porušení právní povinnosti žalovanou. Šlo by ve své podstatě o obcházení smluvního ujednání o pevné ceně. Z charakteru zakázky je zřejmé, že právě sjednáním pevné ceny se žalobkyně snažila eliminovat navýšení ceny díla za práce, které projekt a položkový rozpočet neobsáhl. Soud uzavírá, že stejně tak se podle ustálené rozhodovací praxe nemůže zhotovitel díla domoci zaplacení víceprací z titulu bezdůvodného obohacení, nedohodly-li se strany na změně díla a nebyly-li splněny smluvené podmínky pro úhradu víceprací.

V současné době naše kancelář zastupuje jednu z největších stavebních společností v ČR, kde se snažíme o další prolomení tohoto stavu a zatím po 5 jednáních ve věci od roku 2014 krajský soud alespoň ve vyjádřeném právním názoru naši konstrukci uznává. Uvidíme však co dále, a budeme Vás samozřejmě informovat.

Category
Contact

For further information or if you have any questions
please do not hesitate to contact us by e-mail.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

ID N°: 06295525
VAT: CZ06295525
Company registered by the Municpal Court at Prague,
section C, insert 279699

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. More info